Şüphesiz ki bir markayı tanımlayan en önemli unsurlardan biri logodur. Tüketicinin zihninde yer eden, aynı zamanda aidiyet duygusu yaratan bu semboller değişen yaşam trendlerine göre kendilerine yeni bir kabuk bulmaya doğru değişimin yolunu tutuyor. Peki, markalar neden logolarını değiştiriyor? Markalar için logo tasarımı ve mesajı ne kadar önemli? Logoların markalar ve tüketiciler nezdindeki anlamı nedir? Hangi markalar logolarını neden değiştiriyor?

Logolar bir markanın kimliğini ve mesajını iletmedeki en önemli araçlardan biridir. Markalar harekete geçirmek istediği kitleleri ve hedef kitlesinde uyandırmak istediğini duyguyu logo tasarımları aracılığıyla verir. Örneğin bir çocuk giyim markası hedef kitlesinden uyandırmak istediği mesaj veya dürttü, enerjik ve hareketlilikse marka logosunda daha canlı renkleri ve hareketli bir tasarımı tercih tercih eder. Ya da bir otomobil markasının sahiplenmek istediği alan hız tutkusu, hedef kitlesi de gençler ise markanın logosu tasarımı sürat/hız duygusunu oluşturacak renkler ve modern tasarımlar olmalıdır.  İyi bir logo markayı temsil ederken tüketicilere de anlamlı bir hikâye sunmalıdır ki tüketicide marka bağlılığını arttırma ve rekabet üstünlüğü sağlasın.  Bu nedenle kurumsal kimlik çalışmaları ve logo tasarımları marka stratejisinin merkezinde yer almalıdır. 

Logo değişikliğinin temel dinamikleri

Şirketlerin en temel logo değiştirme nedenlerinden biri zamanın ruhunu yakalamak istemeleridir. Bundan dolayı özellikle perakende, otomobil, teknoloji, moda gibi sektörlerde faaliyet gösteren markalar, zamanın ruhunda kalabilmek için zaman zaman logo değişikliğine gitmek durumunda kalır.   Son zamanlarda bunu en çok otomobil markalarında görüyoruz. Bu markalara örnek verecek olursak; BMW, Dacia, Peugeot, Audi, Volvo, Porsche, Volkswagen Opel, Nissan, Citroen, Renault gibi büyük otomobil devlerini sıralayabiliriz. Bu değişikliğin en temel nedeni ise teknolojik ve tasarımsal ilerlemedir. Otomobil endüstrisi hızlı değişiyor ve teknolojiyle entegre tasarımları hayata geçiriyor. Dolayısıyla hedef kitlesine vermek istedikleri mesajla birlikte “Eski Moda” algısında kalmak istemeyen markalar logolarını değiştirmek durumunda kalıyor.

Otomobil sektörü dışında sık logo değişikliğine giden sektörlerden diğeri ise teknoloji diyebiliriz. Intel, Xiaomi, Dell, Sony Vaio, Youtube, Google Chrome, Amazone, Nokia, LG, Burger King, Popeyes, Pepsi, Pringles, Starbucks, Nike, Microsoft, Apple, MasterCard, Shell gibi önemli markalar da kendilerini daha güncel göstermek için logolarını değiştirdi.

Peki trendler dışında markalar başka hangi nedenlerden logo değişikliğine gidiyor?

  • Genişleyen hedef kitle ve yeni pazarlar

Markalar ilk kurulduklarında belirli bir hedef kitle ve pazara seslenir. Zamanla şirketin büyümesi ve yeni pazarlara girmesiyle farklı gruplardan hedef kitlelere de seslenmek durumda kalır. Farklı kültürler, değerler ve beklentiler göz önünde alındığında markanın logo değişikliğine gitme ihtiyacı oluşacaktır.  Aynı zamanda büyüyen markanın ürün yelpazesi de genişleteceği için yeniden markalaşma çalışması da markaların gündeminde olacaktır. Yeni logo yeni kimliği ve taze görünümü de yansıtmalı, modern bir vizyon sunmalıdır.

  • Rekabet üstünlüğü

Her geçen gün farklı sektörlerde şirketler kuruluyor. Birçoğu tamamen aynı hizmeti vermeseler de benzer hizmetleri sunarak pazara giriş yapıyor. Sadece Türkiye 2022 yılında 140 bin 229 şirket kuruldu. Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,8 artarak 109 bin 695’ten 140 bin 229’a çıktı.  Rakamları değerlendirdiğinde rekabetin üst düzey bir notada olduğunu açıkça görülüyor. Rekabetin yoğun olduğu bir pazarda da ayırt edici bir marka olmak ciddi önem taşıyor. Logo bu farklılığı ön plana çıkaran unsurlardan biri halinde. Eğer bir marka, rakiplerine göre geride kalıyorsa veya benzer görsel öğeler kullanılıyorsa, logo değişikliği ile bu durumun üstesinden gelmeye çalışacaktır.

  • Şirket birleşmeleri ve ortaklık

Markaların logo değişikliğine gitme nedenlerinden bir diğeri ise satın almalar ve şirket birleşmeleri. Şirketler birleşme ve satın alma sonucunda mesaj ve yeni bir kimlik oluşturma süreçlerine girmektedir. Buna en yakın örnek olarak Elon Musk’un Twitter’ı satın alması ve WhatsApp’ı Facebook’un satın alması sonrası logolarda yaşanan değişikliği gösterebiliriz. Markalar bu satın alma ve birleşme sonucu stratejik bir yeniden konumlandırma çalışmalarına masaya yatırırlar. Mevcut mevcut hedef kitleleri nezdinde farklılaşmak, piyasada güven algısı yaratmak, iki kurumun kültürünü ortak bir potada birleştirmek ya da sil baştan yepyeni bir kurumsal kimlik ve şirket kültürü oluşturmak üzere logolarını makyajlama yoluna giderler.

  • Duygusal Bağ ve hikaye yenileme

Markalar yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı logolarını değiştirirken marka hikayesini daha iyi anlatmak ve aynı zamanda hedef kitlesiyle de duygusal bir bağ kurmak ister. Logolar da tüketiciler ile derin bir duygusal bağ kurabilir. Tüketiciyi markanın oluşturduğu kültürün bir parçaları olmaya davet ederler. Vermek istedikleri mesajı ve yeni bir kültür oluşturmak için de logo değişikliğine gidebilirler. Örneğin bir moda markası vintage bir kimliğe sahipse ve modernleşmeye karar verdiği an logo değişikliğine ve dönüşüme girer.

  • Yenilik ve değişim

Markalar sürekli olarak tüketicilere yenilik ve değişim mesajı iletmek ister. Logo değişikliği markanın değiştiğini ve yenilendiğini ifade eder. İyi bir logo tasarımı da markanın yenilikçi özelliğini yansıtarak tüketicinin ilgisini çeker. Bu durum markanın tüketici ile iletişimini güçlendirir ve bağlılığını arttırır. Yenilikçi bir mesaj vermek için de markalar logolarını değiştirir.

Sonuç olarak markalar için logolar iletişim ve pazarlama açısından önemli bir semboldür. İyi bir logo markayı temsil ederken aynı zamanda güçlü bir mesaj da verir. Logo markanın kimliğini yansıtan önemli semboller olduğu için dikkatli bir şekilde planlanmalı ve markanın hikayesini doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Başarılı bir kimlik çalışması tüketicide/hedef kitlede güçlü bağ oluşturarak size rekabet alanında ön plana çıkarır. Bu nedenledir ki biz iletişimcilerin kurumlara önerisi şu olacaktır; logo değişikliği kararı alınırken, markanın hedefleri, değerleri, müşteri tabanı ve pazarlama stratejileri göz önünde bulundurulmalı, kurumsal imaj değişikliği noktasında ilgili tüm ajansların fikirleri sürece dahil edilmelidir.